Już 10370 mieszkańców liczy gmina Rzgów, Jak widać systematycznie ich przybywa, co wynika głównie z przenoszenia się do gminy mieszkańców przede wszystkim sąsiedniej Łodzi. Magnesem przyciągającym przybyszów jest szybki rozwój gminy i stawianie na jakość życia, co od lat preferuje samorząd, wspomniany wzrost liczby mieszkańców ma też związek z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym, m.in. w Starowej Górze, Starej Gadce i Gospodarzu. Niestety, przyrost naturalny jest tutaj na takim samym poziomie jak w kraju.

Najwięcej mieszkańców liczy dziś Rzgów – 3287, wyprzedzając wciąż Starową Górę – 2634, Starą Gadkę – 783, Kalinko – 495, Grodzisko – 456 i Gospodarz -451. Najmniej mieszkańców liczą nadal dwie miejscowości tworzące wspólnie sołectwo: Tadzin – 96 i Huta Wiskicka – 132, na trzecim miejscu od końca plasują się Babichy – 147. Jeśli idzie o płeć, w gminie wciąż istnieje przewaga kobiet, których jest 5390, podczas gdy mężczyzn mieszka tu 4980. Aż w sześciu miejscowościach – Babichy, Gospodarz, Guzew, Kalino, Prawda i Tadzin – przeważają mężczyźni.

Czy jeszcze w tym roku gmina przekroczy liczbę 10400 mieszkańców? – zapytaliśmy Elżbietę Olszańską z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, zajmującą się na co dzień ewidencją ludności. – To raczej jest mało realne, myślę, że kolejna setka zostanie przekroczona w pierwszym kwartale przyszłego roku.

R.Poradowski