[tdc_zone type=”tdc_content”]

Redakcja

Gazeta Rzgowska
ul. Rzemieślnicza 35
95-030 Rzgów
Tel. 535-675-104, 42 235-26-28,  603-505-131, 533-265-762 


Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.
Adresy mailowe: redakcja@gazetarzgowska.pl, gazetarzgowska@gmail.com 

Reklama / Materiały i treści reklam

Redakcja i wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i informacji pochodzących od osób i instytucji zewnętrznych. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikowania materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiału bez podania przyczyny.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

[/tdc_zone]