Długo przyszło nam czekać na własną gazetę. Choć różnorodne próby na tym polu podejmowano niejednokrotnie, dopiero w maju 2010 roku udało się stworzyć pierwszą profesjonalną rzgowską gazetę lokalną. Od pierwszego numeru zyskała wierne grono Czytelników, którzy nie wyobrażają sobie teraz sytuacji, by takiego pisma tutaj zabrakło.

„Gazeta Rzgowska” jest pismem ludzi biznesu, bo oni przyczyniają się dziś do rozwoju tej ziemi, ale i wszystkich tych, którym leży na sercu dobro i rozwój regionu. Powstanie w Rzgowie Centrum Targowego „Ptak” (początek lat 90. ubiegłego wieku) i uruchomienie olbrzymiego potencjału tego regionu dało pole do popisu dla innych. Prezentujemy więc zarówno firmy, które przyczyniają się do rozwoju regionu, jak i ludzi, a także trudne problemy miasta oraz gminy. Nie tracimy z pola widzenia spraw mieszkańców wsi, ale również problemów młodego pokolenia. Im wszystkim towarzyszymy na co dzień i pomagamy rozwiązywać niełatwe problemy, jakie niesie życie.

Od kilku lat Rzgów znów jest miastem! Ten awans jest konsekwencją trudnej pracy i walki wielu pokoleń rzgowian, ale i marzeń oraz aspiracji mieszkańców. „Gazeta” włącza się więc w nurt tych przeobrażeń i towarzyszy przemianom. Rzgów nie doczekał się dotąd bogatego wszechstronnego piśmiennictwa – ani publicystycznego, ani naukowego. Nie znaczy to jednak, że nie było tutaj ludzi wielkiego formatu, utalentowanych i twórczych. „Gazeta” wypełnia więc lukę w piśmiennictwie i promocji regionu, przybliżając dzieje grodu nad Nerem, ale i losy jego wybitnych czy wyróżniających się mieszkańców. Naszym kierunkowskazem jest jednak przyszłość, bo ona decyduje o kształcie naszej „małej ojczyzny” i spełnieniu marzeń nas wszystkich.

Każdy kolejny numer „Gazety” współtworzy nową rzeczywistość. To oczywiste, Drodzy Czytelnicy. Dlatego apelujemy do Was, byście współredagowali „Gazetę Rzgowską”. Jest ona przecież także Waszym dziełem, efektem wspólnych przemyśleń i działań.

Polecamy najnowszy numer „Gazety Rzgowskiej”

Dzwońcie do nas: Tel. 42 235-26-28
Piszcie na adres: redakcja „Gazety Rzgowskiej”
95-030 Rzgów
ul. Rzemieślnicza 35
e-mail redakcja@gazetarzgowska.pl

 
 

Drodzy Czytelnicy !

Rzgów zasługuje na to, by mieć własne forum informacyjne i ułatwiające dialog mieszkańców. Stąd wydawanie drukiem gazety. A że znakiem rozpoznawczym miasta i gminy jest przede wszystkim przedsiębiorczość i handel – wydawana od maja 2010 roku „Gazeta Rzgowska” skierowana jest przede wszystkim do lokalnych przedsiębiorców, ale i mieszkańców szukających na jej łamach interesujących wiadomości o dniu dzisiejszym, przeszłości i przyszłości Ziemi Rzgowskiej.

Ponieważ jesteśmy magazynem przedsiębiorców, na naszych łamach nie brakuje artykułów prezentujących firmy i ludzi tworzących potęgę współczesnej Polski, niejednokrotnie znanych nam szeroko w kraju i poza jego granicami. Przybliżamy trudne problemy związane z rozwojem nowych firm, stawiających pierwsze kroki w biznesie i szukających swojego miejsca na rynku. Zależy nam na promowaniu ludzi przyczyniających się na co dzień do rozwoju miasta i gminy, tworzących jej lepsze jutro. Oprócz wielkich spraw zajmujemy się także tym wszystkim, czym żyją i pasjonują się mieszkańcy, a więc kulturą i sportem, ale i problemami poszczególnych sołectw i wsi.

„Gazeta” jest blisko ludzkich spraw, życia mieszkańców naszego regionu. Nie ogranicza się do problemów jedynie miasta i gminy, jako że jesteśmy częścią składową znaczącego na Ziemi Łódzkiej powiatu łódzkiego wschodniego. Wychodzimy poza granice miasta i gminy, podglądamy sąsiadów, czerpiemy z ich doświadczeń i wzorców, jednocześnie sami dzielimy się najlepszymi doświadczeniami.

Leżymy w samym centrum Polski, przy skrzyżowaniu ważnych arterii komunikacyjnych, w regionie, w którym dzieje się bardzo dużo. Olbrzymie przemiany zachodzą też na Ziemi Rzgowskiej. Chcemy im bezustannie towarzyszyć, by „Gazeta” na co dzień była nie tylko kronikarskim zapisem interesujących zdarzeń, ale i swoistym katalizatorem przemian. Stąd współpraca z wszystkimi tymi, którym dobro miasta i regionu leży na sercu, przede wszystkim gospodarzami grodu nad Nerem, lokalnym samorządem, ale i organizacjami społecznymi i kulturalnymi, a także twórcami i ludźmi zakochanymi w tej ziemi.

Dobra lokalna gazeta, towarzysząca wszystkim mieszkańcom, nie może się obyć bez żywego kontaktu z Czytelnikami. Dlatego zachęcamy wszystkim mieszkańców miasta i gminy, biznesmenów i przyjaciół Rzgowa rozrzuconych po całym świecie, by utrzymywali z nami kontakt, dzielili się swoimi uwagami i obserwacjami, a także doświadczeniami.

Zapraszamy do lektury kolejnych numerów „Gazety Rzgowskiej” i współpracy na każdym polu. Nasza gazeta jest otwarta na różnorodne poglądy i propozycje. A zatem miłej lektury!
Redakcja

Redakcja

 

 

     
  AKTUALNY NR  
 
Gazeta Rzgowska
 
     
  POPRZEDNI NR  
 
Gazeta Rzgowska
 
     
 
Gazeta Rzgowska
 
     
 
Projekt i wykonanie:e-witryna.com Studio Grafiki i Reklamy, projektowanie stron www, grafika reklamowa, Łukasz Milczak
Studio Grafiki i Reklamy
© 2010
O gazecie | Redakcja | Reklama | Prenumerata | Gdzie kupić ? | Współpraca | Archiwum | Kontakt