21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego – święto osób pracujących na rzecz potrzebujących pomocy. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rzgowie oraz życzę  niesłabnącego entuzjazmu, wiary w drugiego człowieka, siły w codziennej pracy i satysfakcji z niesienia pomocy innym.

Aneta Łopyta

kierownik  Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej  w Rzgowie

Obchodzony 21 bm. Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do złożenia podziękowań ludziom z pomocy społecznej. Z tej okazji w Starostwie Powiatowym  Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się spotkanie pracowników placówek socjalnych. Podziękowanie za ich trud i niełatwą pracę, szczególnie w czasach pandemii koronawirusa, złożył starosta Andrzej Opala z wicestarosta Ewa Gładysz,  w spotkaniu uczestniczyła także członkini Zarządu Powiatu Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz. Podczas spotkania listy gratulacyjne otrzymali m.in. dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Urszula Łuźniak, przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Ilona Bors i dyr. DPS w Lisowicach Ryszard Hejdman.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego cały Zespół redakcyjny Gazety Rzgowskiej kieruje najlepsze życzenia do wszystkich pracowników rzgowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierowanego od 2016 roku przez  Anetę Łopytę!

R.Poradowski