W rzgowskiej gminie nie ma właściwie punktu skupu złomu i makulatury, więc jeden z przedsiębiorców postanowił takowy uruchomić w Starowej Górze, przy ul. Śniadeckiego. Wywołało to sprzeciw mieszkańców, obawiających się nadmiernego hałasu i ruchu pojazdów ciężarowych na ulicach zupełnie niedostosowanych do ciężkiego transportu.- Inwestor planowanego punktu zbierania i magazynowania odpadów w Starowej Górze, w rejonie firmy „Grot”, chce uzyskać decyzję środowiskową na tą działalność – mówi kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rzgowie Magdalena Górska. – Sąsiedzi planowanej inwestycji są przeciwni uruchomieniu punktu skupu makulatury i złomu. Odbyło się spotkanie inwestora z mieszkańcami, jednak większość z nich była przeciwna proponowanej lokalizacji. Do Urzędu Miejskiego wpłynął protest ponad 100 mieszkańców. Nie chcą oni w sąsiedztwie punktu skupu złomu, bowiem obawiają się uciążliwej dla nich działalności z kilku względów – nadmierny hałas (cięcie, załadunek i rozładunek złomu, dojazdy samochodów), pełna dziur wąska droga nie jest dostosowana do jakiegokolwiek ruchu dużych pojazdów Wspomniany inwestor posiada już punkty skupu złomu na ul. Granicznej i Rzgowskiej w Łodzi.Gęsta zabudowa Starowej Góry i niedostosowane do ciężkiego transportu w większości wąskie ulice powodują, że mieszkańcy sprzeciwiają się lokalizacji obiektów szkodliwych dla środowiska. Tak było przed laty z planowaną na obrzeżach tej miejscowości spalarnią zwierząt. Do realizacji wspomnianej inwestycji nie doszło. Wygląda na to, że i wspomnianego punktu skupu złomu i makulatury nie będzie.

R.Poradowski