Niedaleko Rzgowa, w lasach tuszyńskich znajduje się kilka cennych zbiorników wodnych, które powstały m.in. w wyniku eksploatacji tortu. Są one prawdziwym cudem natury podziwianym przez człowieka, ale i znakomicie służącym zwierzynie oraz całemu ekosystemowi. Okoliczne mokradła to m.in. ostoja zwierzyny. Zarówno wspomniane zbiorniki, oczka wodne i mokradła są w lasach czymś, co może je uratować przed coraz groźniejszą suszą i chorobami niszczącymi drzewostan i rośliny.

Wody brakuje nie tylko w naszych domach, miastach i na wsiach. To zjawisko obserwujemy także w lasach. To efekt pustynnienia kraju, co przypomniał nam Dzień Przeciwdziałania Pustynnienia i Suszy obchodzony 17 czerwca. Choć bezustannie powiększamy leśne zasoby wody, jej deficyt widoczny jest jak na dłoni: osłabione zdolności obronne wielu roślin, rozwój chorób i coraz aktywniejsze działania szkodników drzew. A to oznacza, że nasze lasy są coraz mniej odporne na wichury, ulewne deszcze czy mrozy, które coraz boleśniej dają o sobie znać wraz ze zmianą klimatu.

Las to swoista gąbka magazynująca wodę. Po każdym opadzie deszczu woda zatrzymywana jest na każdym poziomie: przez rośliny, ściółkę i glebę. A jeśli jeszcze są mokradła i torfowiska, rowy wypełnione wodą – mamy do czynienia ze znakomitym wielkim zbiornikiem wody, który stwarza znakomite warunki dla licznych organizmów, tworzy swoisty mikroklimat oddziaływujący na sąsiedztwo, ma wpływ na warunki hydrologiczne na danym obszarze. Dzięki tej gigantycznej „gąbce” woda nie spływa do rzek, zasila zbiorniki wodne zarówno te powierzchniowe jak i podziemne.

Przez wiele lat wody się pozbywano, odprowadzano ją rowami do rzek i osuszano olbrzymie obszary lasów. Okazało się to zgubne dla całego ekosystemu. Teraz jesteśmy trochę mądrzejsi – człowiek usiłuje naprawić swoje błędy, zatrzymując wodę w lesie, m.in. budując małe zbiorniki retencyjne. W lasach nadleśnictwa Kolumna jest ich coraz więcej. Są one nieocenionym skarbem dla drzewostanu i roślin, ale i dla zwierzyny.

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” to wielki ogólnopolski projekt mający na celu zatrzymanie wody, a tym samym wzmocnienie odporności na zagrożenia, jakie niesie pustynnienie kraju, w tym terenów nizinnych.. Projekt współfinansuje Unia Europejska. W skali kraju wartość projektu oceniana jest na 234 670 000 zł, z czego 144 500 000 zł ma pochodzić z UE.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi realizuje zadania w ramach projektu na terenie 5 Nadleśnictw: Bełchatów – powstał tu zbiornik retencyjny o powierzchni 0,5 ha, Bełchatów wykonano zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 0,50 ha, Brzeziny – tu zrealizowano 2 zadania polegające na modernizacji zbiornika wodnego w Leśnictwie Rokiciny oraz budowie 3 połączonych zbiorników wodnych w Leśnictwie Budziszewice, Grotniki – w ramach 4 zadań przywrócono funkcje obszarów mokradłowych, Kolumna – w ramach 2 zadań odbudowuje się zbiorniki retencyjne w leśnictwach Rydzyny i Szczukwin, z kolei w Nadleśnictwie Radomsko przebudowuje się 1 zbiornik.

Źródło: materiały RDLP w Łodzi.

R.Poradowski