Dobiegł końca kilku miesięczny remont wiaduktu nad ulicą Rudzką, w pobliżu cmentarza wojennego. Istniejący blisko pół wieku wiadukt, który wzniesiono na nowym fragmencie drogi z Łodzi do Piotrkowa (zwanym niegdyś obwodnicą Rzgowa) wymagał wzmocnienia konstrukcji i wymiany nawierzchni asfaltowej wschodniej jezdni. Po zakończeniu robót przywrócono normalny ruch na ulicy Rudzkiej.

Inwestorem prac remontowych wiaduktu był łódzki Oddział GDDKiA. Jak wynika z raportu NIK, instytucja ta właśnie za troskę o mosty, wiadukty i przepusty została bardzo dobrze oceniona. Ma to olbrzymie znaczenie, bowiem sprawne i bezpieczne mosty to jednocześnie bezkolizyjne podróżowanie. W innych rejonach kraju, jak się okazuje, nie brak odmiennych przykładów skutkujących zamykaniem ważnych arterii komunikacyjnych.

Dodajmy przy okazji, że udostępniono już dla pojazdów wyremontowany most na Nerze w Grodzisku. Inwestycje – jak pisaliśmy wcześniej – realizowano z budżetu samorządu rzgowskiego.

R.Poradowski