Przemoc w rodzinie istnieje niemal wszędzie. Wstydliwie skrywana tylko czasami wychodzi na światło dzienne. Można by machnąć ręką na to patologiczne zjawisko, jak czyni wielu, gdyby nie fatalne skutki. Terroryzowane matki i córki, bici synowie, poniżane słowami dzieci rosną w atmosferze strachu i poniżenia. W dorosłym życiu często powielają te wzorce. A przecież tak nie musi być.

Ze zjawiskiem przemocy mamy też do czynienia w rzgowskiej gminie. W tych dniach w koluszkowskiej Komendzie Powiatowej Policji oraz w Urzędzie Gminy Nowosolna odbyła się debata zainicjonowana przez komendanta KPP inspektora Marka Wojtczaka oraz policjantów z Koluszek i Andrespola, z udziałem wójtów i burmistrzów gmin, dyrektorów i pedagogów szkół, kuratorów, przedstawiciele instytucji pomocowych, pedagogiczno-psychologicznych. Poświęcono ją właśnie przemocy w rodzinie.

Jak informuje rzecznik prasowy KPP sierż. sztab. Aneta Kotynia, w debacie wzięli również udział policjanci pionu prewencji i pionu kryminalnego, omawiając zjawisko przemocy w ujęciu służby dochodzeniowo – śledczej, prowadzone postępowania w ramach przeciwdziałania zjawisku, zadania terenowego dzielnicowego. Mówili również o działaniach policji podejmowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

Były i wnioski, np. wszyscy byli zgodni w tym, iż bardzo ważne jest doskonalenie warsztatu zawodowego poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie się swoimi trudnościami, pomysłami i wzajemnej współpracy. Ważne jest też tworzenie punktów  wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą, takich jak koluszkowskie stowarzyszenie „Okiem Kobiety”.

R.Poradowski