Radna powiatowa ze Starowej Góry zaapelowała do mieszkańców: PILNIE POTRZEBNA KREW I OSOCZE DLA DRUHA Z NASZEJ JEDNOSTKI !

Krew można oddawać w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej koniecznie z dopiskiem

ARKADIUSZ BIADUŃ – szpital Kopernika w Łodzi OIOM.

Strażacy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, a niejednokrotnie ratują ludzkie życie. Teraz mamy okazję ratować życie strażaka. Nie pozostańmy obojętni!

R.Poradowski