Podczas prac przy instalacji wodociągowej w zachodniej części terenu przy rzgowskiej świątyni natrafiono na ludzkie kości. Nie było żadnego zaskoczenia, wszak przez kilka stuleci znajdował się tu cmentarz, na którym grzebano mieszkańców miasteczka. Dopiero na początku XIX wieku powstała nekropolia zamiejska, jak wówczas mówiono, istniejąca do dziś. Rzgowska świątynia, najcenniejszy zabytek Rzgowa i jeden z najcenniejszych na Ziemi Łódzkiej, wzniesiona została na początku lat trzydziestych XVII wieku, ale kościół drewniany istniał w tym miejscu już znacznie wcześniej. Ludzkie szczątki wykopane podczas prac wodociągowych powrócą do ziemi…

Trwają też prace związane z remontem figury Matki Boskiej stojącej od kilkudziesięciu lat na przykościelnym terenie.  Jak twierdzi proboszcz ks. kanonik Krzysztof Florczak, sama figura jest w niezłym stanie, natomiast wzmocnienia wymaga postument. Całość uzyska nową kolorystykę.

Jeszcze kilka tygodni potrwa rewitalizacja XVII-wiecznego ołtarza św. Trójcy, którą wykonują specjaliści z łódzkiej firmy konserwatorskiej „Mosaicon”.  Niedawno stan prac i ich jakość oglądała konserwator zabytków, nie zgłaszając większych zastrzeżeń. Ołtarz uzyska kolorystykę podobną do wcześniej odrestaurowanego ołtarza Matki Boskiej (czerwony), będzie też zawierał zrekonstruowane elementy, dla których czas nie był łaskawy. Tak więc w końcu września lub najpóźniej na początku października parafianie będą mogli zobaczyć ołtarz najbardziej zbliżony do pierwotnego stanu, jaki nadał mu znakomity rzeźbiarz Stanisław Wolnowicz.

R.Poradowski