Układy rozplanowania miast występują w wielu miastach woj., łódzkiego, np. w Łodzi Plac Wolności wytyczony został na planie ośmiokąta foremnego, ośmioramienna gwiazda znajduje się również w Nowosolnej, jeden z trójkątnych rynków zobaczyć można w Łowiczu. Tymczasem tylko nieliczni wiedzą o tym, że trójkątny rynek, zwany Starym Rynkiem, znajduje się w Rzgowie.

Zachowany kształt tego fragmentu miasta, do niedawna zaniedbanego, może sugerować, że właśnie w tym rejonie zaczęła się historia Rzgowa. Nie mamy wyników badań archeologicznych, więc nie możemy powiedzieć, czy właśnie tutaj znajdowała się pierwsza świątynia, ale właśnie to sugerują ustne przekazy z pokolenia na pokolenie. Dziś rynek jest zlepkiem współczesnej zabudowy przemieszanej z dożywającymi swoich dni drewnianym domami. Trójkątny kształt rynku jest jednak nadal czytelny i wpisuje się w urbanistyczny obraz starego Rzgowa.

Choć wspomniany rynek, zapewne znacznie starszy od tego centralnego placu znajdującego się u zbiegu Tuszyńskiej, Łódzkiej i Pabianickiej, jest wciąż mało znany i spopularyzowany choćby w literaturze turystycznej. A oprócz oryginalnego kształtu Stary Rynek ma też kilka innych atrakcji, m.in. oryginalny krzyż z kamiennymi blokami z papieskimi inskrypcjami, postawiony tu przed laty przez rzgowian z Andrzejem Polakowskim na czele. Z inspiracji Polakowskiego i jego krewnego stanął tu również oryginalny zegar słoneczny.

Ryszard Poradowski