Kierowcy jadący w Łodzi ul. Kolumny w kierunku Brójec i autostrady A-1 nie mają dziś łatwego życia, bowiem na kilku kilometrach tej trasy trwają roboty drogowe związane z budową ostatniego odcinka Trasy „Górna”. Uciążliwe zwężenia drogi i przymusowe postoje wydłużają dziś jazdę, można jedynie mieć nadzieję, że budowa tej arterii zakończy się w terminie.

Ostatni 7-kilometrowy fragment Trasy „Górna” realizowany jest w dobrym tempie od stycznia br. Znaczna  część tej arterii przebiega nowym śladem, m.in. w pobliżu Starowej Góry, Konstantyny i Bronisina Dworskiego, część pokrywa się jednak ze wspomnianą na wstępie drogą. Trasa „Górna” z pobliżu Giemzowa połączy się z A-1, dzięki czemu Łódź zyska dodatkowe połączenie z najważniejszą polską autostradą. Oddanie do użytku Trasy „Górna” ułatwi też podróżowanie mieszkańcom gminy Rzgów, odciążając m.in. drogę z grodu nad Nerem przez Grodzisko do A-1. 

Mieszkańcy Starowej Góry domagają się ustawienia ekranów akustycznych w pobliżu ich miejscowości, bowiem w niektórych miejscach Trasa „Górna” przebiegać będzie zaledwie kilkadziesiąt metrów od zabudowań mieszkalnych. Władze Łodzi nie zareagowały dotąd na pisma protestacyjne z kilkuset podpisami mieszkańców Starowej Góry.

R.Poradowski