To dobra wiadomość m.in. dla kierowców naszego regionu. GDDKiA ogłosiła bowiem przetarg na projekt i budowę obwodnicy w ciągu wspólnego przebiegu dróg krajowych nr 12 i 91. To od dawna wyczekiwana i bardzo potrzebna inwestycja, o której pisaliśmy wielokrotnie.

Obwodnica pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z zatłoczonego centrum Srocka, a tym samym skróci czas przejazdu, poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. To pierwsza z inwestycji w ramach Programu budowy 100 obwodnic w naszym województwie przechodząca do realizacji.

Nowa droga ominie Srock od strony zachodniej. Będzie miała nieco ponad 3,7 km długości i jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu, z których każdy będzie miał 3,5 metra szerokości. Zaliczona zostanie do dróg klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego) i będzie mogła przenosić ruch najcięższych pojazdów, o nacisku 11,5 tony na oś. Dzięki temu pozwoli wyprowadzić z ciasnego i zatłoczonego centrum miejscowości ciężki ruch tranzytowy, który ze względu na sąsiedztwo autostrady A-1 i drogi ekspresowej S-8, a także licznych centrów logistycznych, jest w tym miejscu wyjątkowo intensywny.

Wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego ze Srocka, to nie jedyna korzyść z budowy obwodnicy. Jej północny kraniec, znajdujący się w odległości około kilometra od węzła Tuszyn na przecięciu autostrady A-1 z DK-12/91, zwieńczony zostanie rondem. To bardzo istotny element uzupełniający brakujące relacje skrętne na wspomnianym węźle. Pozwoli jadącym od strony Głuchowa zawrócić i wyjechać na autostradę A-1 w kierunku Gdańska, co dotychczas było niemożliwe. Znacznie poprawi to układ komunikacyjny, zwłaszcza, że wokół są prężenie rozwijające się tereny inwestycyjne.

Wykonawca na zrealizowanie zadania będzie miał 34 miesiące od podpisania umowy, w tym 17 miesięcy na prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Należy podkreślić, że w przypadku robót budowlanych, do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Przyjmujemy, że wybór wykonawcy powinien nastąpić na początku przyszłego roku.

Obwodnica Srocka jest jedną z pięciu objętych Programem budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W przypadku pozostałych obwodnic, czyli: Błaszek w ciągu DK-12, Brzezin w ciągu DK-72, Łowicza w ciągu DK-14/70/92 i Wielunia w ciągu DK-45, GDDKiA jest na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla Błaszek, Wielunia i Brzezin ma to nastąpić jeszcze w tym roku, a w przypadku Łowicza – później.

Źródło: GDDKiA

Ryszard Poradowski