Każdy pożar jest niebezpieczny, nawet ten najmniejszy, bo z czasem może stać się gigantyczny, powodując olbrzymie straty materialne, a nawet przyczyniając się do śmierci ludzi. Szczególnie niebezpieczne są pożary spowodowane przez prąd elektryczny. Do takiego pożaru doszło niedawno w rzgowskim zakładzie firmy „Gealan”. Ogień w miarę szybko opanowano, m.in. dzięki strażakom z OSP w Rzgowie. Ze względu na potencjalne zagrożenie, w akcji ratowniczej brali udział również strażacy m.in. ze Starej Gadki i Łodzi.

– Na szczęście takich pożarów jak ten w „Gealanie” jest mało i dobrze, bo powodują duże zagrożenie i straty. Do tego pożaru przyjechaliśmy jako pierwsi. To była dla nas nietypowa akcja, ale wszystko ograniczyło się do strat materialnych spowodowanych pożarem rozdzielni elektrycznej – mówi prezes OSP w Rzgowie Stanisław Gajdzicki.

Fot. OSP Rzgów

Ryszard Poradowski