Nazywają ich często radnymi bez mandatu, bo nie mają takich uprawnień jak wybrani samorządowcy, ale spełniają podobną rolę w systemie lokalnej demokracji. Dobry sołtys to znakomity reprezentant mieszkańców i pośrednik między nimi i lokalną władzą. Sołtys zorientowany w sprawach gminy i swojej społeczności potrafi zrealizować wiele zadań na równi z radnymi i nie ogranicza się jedynie do swojego sołectwa. Takich sołtysów jest wielu. To nie przypadek, że jeden z nich – Stanisław Hoja z Kalina nazywany jest dziekanem… 

W rzgowskiej gminie jest 14 sołtysów, w tym 2 tradycyjnie w samym Rzgowie. Powoli kończy się ich kadencja. W ciągu pół roku po wyborach samorządowych muszą się odbyć wybory sołtysów i rad sołeckich. W gminie serię zebrań zaplanowano wstępnie na wrzesień. Czy wszyscy dotychczasowi sołtysi odlicza się w nowej kadencji? – pokażą wybory w poszczególnych sołectwach.

Obecnie sołtysami z najdłuższym stażem (od 1991 roku) są: Stanisław Hoja z Kalina oraz Andrzej Sabela z Huty Wiskickiej – Tadzina. Od 1999 roku sołtysem w Bronisinie Dworskim jest Małgorzata Ostojska-Zdyb, Zofia Gruszka ze Starej Gadki sołtysuje od 2003 roku, takim samym stażem legitymuje się Zdzisław Wróblewski z Grodziska – Konstantyny, od 2007 roku sołtysują Józef Zimoń z Kalinka i Sławomir Domański z Romanowa.

Ryszard Poradowski