Odnalezienie przed kilku laty szczątków strzelca Teofila Jurka z Guzewa i pochowanie ich z należytymi honorami na cmentarzu w podsieradzkiej Męce wśród obrońców linii Warty, poległych we wrześniu 1939 roku, uzmysłowiło mieszkańcom tragizm wojny. O ofiarach tragicznych zmagań sprzed ponad 80 laty przypomina pomnik ku czci ofiar i bohaterów II wojny światowej odsłonięty kilka lat temu w Guzewie. Co roku u stóp tego pomnika składane są wiązanki kwiatów.

Tak było i teraz. W imieniu społeczeństwa rzgowskiej gminy hołd ofiarom i bohaterom oddał burmistrz Mateusz Kamiński, w towarzystwie m.in. członkini Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego Klaudii Zaborowskiej-Gorzkiewicz, radnego Rady Miejskiej Wiesława Gąsiorka, sołtysa sołectwa Guzew – Babichy Henryka Zaborowskiego i opiekuna miejsc pamięci narodowej w gminie Włodzimierza Kaczmarka.

Guzew, podobnie jak wiele miejscowości w regionie, podczas ostatniej wojny poniósł wiele ofiar. W krwawych walkach nad Wartą śmierć poniósł nie tylko Teofil Jurek, ale i mieszkaniec Gospodarza Janusz Tyliński.  Wielu mieszkańców okolicznych wsi zostało wysiedlonych i skazanych na poniewierkę, inni wywiezieni zostali na roboty do Rzeszy, wielu zginęło w hitlerowskich katowniach i obozach koncentracyjnych. Niemiecki okupant zniszczył lub skradł olbrzymi polski majątek. Wrzesień jest dobrą okazją do przypomnienia tych tragicznych zdarzeń sprzed 84 laty…

Fot. Mateusz Szczepaniak

R.Poradowski