Już w najbliższą sobotę miłośnicy śpiewu chóralnego będą mieli okazję uczestniczyć w prawdziwej uczcie. Tego bowiem dnia (godz. 16.30) w sali widowiskowej Domu Kultury w Rzgowie odbędzie się Koncert na 5 Chórów, czyli podsu-mowanie tradycyjnych warsztatów chóralnych. Gospodarzem imprezy będzie Rzgowski Chór „Camerata” prowadzony od lat przez Izabelę Kijankę.

Śpiew chóralny ma w Rzgowie wielowiekową tradycję, którą od lat kontynuuje „Camerata”. Z inicjatywy I. Kijanki, absol-wentki łódzkiej Akademii Muzycznej, przy wsparciu wielu chórów z regionu łódzkiego odbywają się w Rzgowie warsz-taty, a na finał na scenie pojawia się kilka chórów, które wspólnie wykonują oryginalne utwory. Tak będzie i tym ra-zem.

Kto wkrótce wystąpi na rzgowskiej scenie? Jak informuje I. Kijanka, gościć będziemy m.in.   Chór miejski „Arce Canto-res” z Gostynina, istniejący od 2019 roku, prezentujący wy-soki poziom artystyczny. Podczas Festiwalu Chórów Cantate w Rogozinie koło Płocka zdobył I miejsce w kategorii chórów wielogłosowych oraz I miejsce za najlepsze wykonanie pieśni religijnej.Chór liczy obecnie około 30 osób, dyrygentem jest Michał Pilichowicz, a akompaniatorem Dominik Dymowski.

Z gminy Gostynin pojawi się jeszcze jeden chór – „Vox Cordis, pod batutą Michała Pilichowicza, akompaniator – Łukasz Dębowski. Zespół powstał z inicjatywy Krystyny Janiszewskiej, ówczesnej dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białem. Chór w ubiegłym roku obchodził jubileusz 10-lecia powstania.

Piotrków Trybunalski reprezentować będzie dobrze znany w Rzgowie chór „Radość Życia”, obchodzący w tym roku 50-lecie istnienia. Towarzyszy on uroczystościom państwowym i religijnym w Piotrkowie, posiada na swym koncie wiele nagród, w dorobku ma płytę z kolędami. Od 1987 dyrygentem chóru jest Tadeusz Jacek Małż. Repertuar zespołu obejmuje kompozycje począwszy od ba-roku do współczesności; także muzykę popularną, ludową i religijną.

W Rzgowie znany jest także Chór „Speranza” działający przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mie-czysławowie koło Kutna i Akademii Nauk Stosowanych Go-spodarki Krajowej w Kutnie, utworzony w 2000 roku. Zespół wpisał sie w muzyczną historię Kutna i regionu. W 2020 roku chór uczestniczył w zdjęciach do filmu „Gorzko, gorzko” w reżyserii Tomasza Koneckiego, dostępnym m.in. na plat-formie Netflix i HBO3. Dyrygentem jest Cezary Górczyński.

I na zakończenie kilka słów na temat Rzgowskiego Chó-ru „Camerata”, który powstał jesienią 2003 roku przy GOK w Rzgowie. Założycielką, kierownikiem muzycznym i dyrygentem jest Izabela Kijanka. Ten dwudziestokilkuoso-bowy zespół ubogaca uroczystości lokalne, zarówno świeckie, jak i kościelne. Chór koncertuje także poza gmi-ną, w sezonie letnim wyjeżdża na zgrupowania oraz obozy kondycyjne. Od 2010 roku „Camerata” jest organizatorem Chóralnych Koncertów Kolęd (było 12), a od 2011 – Warsz-tatów Chóralnych.  W repertuarze chóru oprócz pieśni ko-ścielnych i kolęd (zarówno polskich jak angielskich) są pieśni i piosenki patriotyczne, biesiadne, okolicznościowe i inne. Ulubionymi utworami są jednak piosenki popularne z akompaniamentem do śpiewania których chętnie włącza się publiczność, co gwarantuje wspaniałą, wspólna zabawę.

Wszystkie grupy są chórami mieszanymi, tzn.  posiadają w swym składzie: 2 głosy żeńskie: wyższy – sopran i niższy – alt, oraz 2 głosy męskie: wyższy – tenor i niższy – bas.

Źródło: GOK w Rzgowie – Chór „Camerata”

Ryszard Poradowski