Raport o stanie gminy Rzgów za miniony rok to kolejny z tej serii dokument ukazujący tym razem dokonania w 2023 roku. Jak pisze w we wstępie burmistrz Mateusz Kamiński, był to rok trudny m.in. z powodu toczącej się wojny w Ukrainie, co jednak nie przeszkodziło gminie radzić sobie nieźle, a potwierdzają to rankingi dotyczące sytuacji finansowej.

Gmina nadal realizuje zadania związane z przynależnością do sieci miast dobrego życia Cittaslow, systematycznie wzrasta liczba mieszkańców (10500), co jest efektem osiedlania się tu wielu rodzin, nie ustaje troska samorządu o rozwój sportu i kultury. Ze względu na konflikt za wschodnią granicą nadal wspierano finansowo Ukraińców przebywających w gminie.

JAK GOSPODAROWANO W GMINIE?

Dochody w kwocie prawie 87 mln zł wykonano w 99,44 proc. planu rocznego, z czego blisko 36 proc. stanowiły podatki i opłaty. Jeśli idzie o wydatki, na koniec 2023 r. wyniosły one 96 415 008,18 zł (88,90 proc.). Gmina pozyskała sporo środków zewnętrznych, m.in. 670 tys. zł na funkcjonowanie komunikacji publicznej, ponad 300 tys. zł na zmodernizowanie ulic w centrum Rzgowa, prawie 2 mln zł z „Polskiego Ładu” na modernizację ulic w Gospodarzu, prawie 491 tys. zł na modernizacje ul. Słonecznej w Rzgowie. Łącznie na inwestycje wydano prawie 16 mln zł, realizując planowane zadania w ponad 90 proc. Jak już wcześniej wspomniano, przybyło zmodernizowanych ulic i dróg, np. ul. Kasztanowa w Starowej Górze, II etap drogi w Prawdzie.

Sporo zadań realizowanych będzie ze środków zewnętrznych z „Polskiego Ładu”, w najbliższych latach, np. modernizacja ul. Wąwozowej w Rzgowie (125000,00 zł), budowa zaplecza sportowego na stadionie w Rzgowie (5 220 000,00 zł), rozbudowa szkół podstawowych w Kalinie i Guzewie (7 990 000,00 zł).  Z rządowego programu odbudowy zabytków gmina otrzymała promesę na 3 500 000,00 zł) na remont budynku przy ul. Rawskiej. Z kolei z rządowego programu rozwoju dróg realizowana będzie inwestycja pn. „Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443e, 106490E, 106443E w miejscowości Rzgów” (12 500 000,00 zł). Z wielu innych programów i źródeł finansowane będą mniejsze zadania, takie choćby jak termomodernizacja strażnicy w Kalinku czy wsparcie MDP na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

GMINA PRZYCIĄGA NICZYM MAGNES

Gmina wciąż jest atrakcyjna dla podmiotów gospodarczych. W 2023 r. było ich 2247, czyli o 101 w porównaniu do roku wcześniejszego. Prawie 1600 osób fizycznych prowadziło tu działalność gospodarczą. Oczywiście dominowały niewielkie firmy, ale funkcjonowało też kilka zatrudniających do 249 pracowników.

Skąd tak duże zainteresowanie prowadzeniem firmy i osiedlaniem się w gminie? To efekt wieloletniej polityki samorządu prowadzonej na wielu polach, np. w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rozwoju, kultury i sportu, transportu zbiorowego, poprawy standardu życia.

W raporcie podano wiele szczegółów dotyczących tych zadań, jest ich sporo i wpływającą decydująco na rozwój gminy, a także jakość życia mieszkańców. Zatrzymajmy się na moment tylko przy oświacie i wychowaniu, na które w ostatnich latach przeznaczono znaczne środki inwestycyjne, m.in. na publiczny żłobek i przedszkole w Kalinie. Obecnie trwają przygotowania do rozbudowy szkół w Guzewie i Kalinie, w planie jest także zbudowanie boiska z prawdziwego zdarzenia w Guzewie.

I na zakończenie o zdrowiu i stanie ducha. W gminie oprócz „Zawiszy” istnieje sporo innych klubów sportowych i stowarzyszeń, które wykonują sporo dobrej roboty w celu wychowania zdrowego młodego pokolenia. „Zawisza” postawił na szkolenia piłkarzy i odnosi na tym polu znaczne sukcesy. Planowana budowa obiektu socjalnego na stadionie z pewnością stanie się dodatkowym impulsem dla rozwoju sportu. Już dziś istniejąca baza (m.in. hala sportowa, „Orlik”, boiska w Starowej Górze i Starej Gadce) jest obiektem zazdrości innych gmin. Podobnie jest z bazą kultury, która spełnia oczekiwania i ambitne zamierzenia twórców oraz mieszkańców.

ZAMIAST PODSUMOWANIA

Raport o stanie gminy to swoista pigułka ukazująca dokonania w minionym roku. Choć czasy nie są łatwe, gmina wciąż radzi sobie lepiej niż inni. Czy podobnie będzie w tym roku?

Ryszard Poradowski