To był dobry rok dla strażaków z OSP w Kalinie – tak oceniono 2023 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczego w dniu 13 kwietnia br. OSP uczestniczyła w 32 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu 15 pożarów. Jak relacjonował naczelnik Krzysztof Kauc, straż liczy 42 członków zwyczajnych, 1 honorowego i 4 wspierających, posiada liczną MDP i DDP odnoszące sukcesy, co jest zasługą również opiekuna Michała Krzewińskiego. Druhowie pozyskali w ubiegłym roku m.in. kamerę termowizyjną, namiot, tablety, ubrania specjalne i dla MDP. W ramach prac społecznych nie tylko porządkowali teren wokół strażnicy, ale też wykonali część remontu pomieszczeń sanitarnych. Bardzo dobrze układał się współpraca z samorządem, ale i KGW.

Szkolenia i pozyskiwanie sprzętu odbywać się będą również w tym roku, o czym mówił m.in. prezes OSP Dariusz Krzewiński. Strażacy liczą na nowy pojazd, na który samorząd zarezerwował pół miliona zł, ale na razie nic nie wiadomo o dodatkowych środkach na ten cel, co wyjaśniał zastępca komendanta powiatowego PSP Tomasz Zambrzewski. Jeśli idzie o szkolenia, potrzebne są szczególnie te w komorze dymowej w Sieradzu, ale kolejka do niej jest długa i szansą byłoby udostepnienie łódzkiej komory, o czym mówił przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie i jednocześnie komendant miejski PSP w Łodzi Radosław Pełka.

Zarząd OSP uzyskał stuprocentowe absolutorium, co jest najlepszym wyrazem uznania dla druhów. Gratulował im tego m.in. burmistrz Mateusz Kamiński i jego zastępczyni Monika Pawlik, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka, zastępca komendanta powiatowego Tomasz Zambrzewski, a także dyr. Biura Ministra Infrastruktury – Miron Ostrowski, który do niedawna kierował jednym z referatów rzgowskiego magistratu odpowiedzialnym za współpracę z druhami OSP. Zwrócił on uwagę na potrzebę współpracy na wszystkich polach, gdyż jest ona źródłem sukcesów. W spotkaniu uczestniczyli również radni: Jan Spałka, Przemysław Szczech i Zbigniew Waprzko, a także Anita Kaczyńska-Kobierzycka z KP PSP w Koluszkach.

Ponieważ współpraca z dziećmi i młodzieżą to bardzo ważna działalność OSP, podczas zebrania młodym druhom wręczono odznaki MDP. Odbyło się to uroczyście, a przyszłym następcom strażaków gratulował prezes OSP i goście. Oczywiście podczas zebrania dyskutowano również o trudnych problemach druhów i czekających ich w tym roku zadaniach.

Spotkanie w Kalinie zamknęło serie zebrań sprawozdawczych w jednostkach, sumujących 2023 rok.

Ryszard Poradowski