Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zablokowała na koncie nieuczciwej spółki ponad 1,7 mln zł. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego m.in. o posługiwanie się fałszywymi fakturami na ponad 10 mln zł oraz o przestępstwa skarbowe.  Do analizy działalności i rozliczeń podejrzanej spółki KAS wykorzystała System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który służy do wymiany informacji elektronicznych pomiędzy instytucjami finansowymi a KAS. Jak informuje oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi st. asp. Beata Bińczyk, dzięki temu systemowi KAS sprawdza ryzyko wykorzystania sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych, zwłaszcza w zakresie podatku VAT.

Wspomniana skontrolowana firma handluje częściami i akcesoriami samochodowymi.  Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali prezesa zarządu spółki objętej blokadą. Przeszukali pomieszczenia i pojazdy przedsiębiorstwa w woj. małopolskim i opolskim, zabezpieczyli też dokumentację księgową i inne  dowody przestępstwa oraz prawie 27 tys. zł i 10 tys. euro.

W Prokuraturze Rejonowej Kraków-Podgórze mężczyzna usłyszał m.in. zarzuty popełnienia tzw. zbrodni fakturowej oraz przestępstw skarbowych, za co grozi mu 25 lat pozbawienia wolności.

R.Poradowski