To jedna z tych rzek w gminie Rzgów, którą powinniśmy chronić wszelkimi sposobami. To lewy dopływ Neru o długości 25,5 km. Jej źródła znajdują się na wysokości 250 m n.p.m. we wsi Górki Duże w pobliżu Tuszyna. Mowa o Dobrzynce przepływającej m.in. przez Prawdę, dziś rzekę czystą w tym rejonie i urokliwą, zasiedloną m.in. przez bobry.

O tej rzeczce pisał w XV wieku nasz słynny kronikarz Jan Długosz w dziele „Liber beneficiorum” (Księga uposażeń) będącym plonem lustracji dóbr kanoników krakowskich. Wówczas rzeczka nosiła nazwę Nerzec, Nirzec – mały Ner. Według Długosza „poczyna się w lasach wsi Czyżemina (…) a uchodzi do Neru przy wsi kapitulnej Laskowicach”. Inna nazwa tej rzeczki – Dobrunka pojawia się w 1531 roku i funkcjonuje aż do XIX stulecia. Jak się okazuje, w połowie XVI w. młyn na Dobrzynie, należący do wsi Stary Tuszyn, dzierżawili młynarze o nazwisku Dobrzynka. Można więc przyjąć, iż nazwa rzeczki pochodzi właśnie od tych młynarzy. Galimatias z nazwami pogłębił się w końcówce XIX w., bowiem rzeczka na pewnym odcinku od źródeł we wsi Górki nazywana była rzeką Górecką, zaś cała – Pabianką. Do dziś przetrwała Dobrzynka.

Dobrzynka w rejonie Prawdy wije się urokliwie wzdłuż wsi, zasilając po drodze okoliczne stawy. Potem trafia do Czyżeminka, Sereczyna i Pabianic, ale to już zupełnie inna historia…

R.Poradowski