Takiego spotkania w Rzgowie jeszcze nie było. Profesor Agnieszka Salska  w Gminnej Bibliotece Publicznej opowiadała o ikonie amerykańskiej poezji  Emily Dickinson, prezentując w oryginale wiersze tej bardzo popularnej na świecie twórczyni i dzieląc się jednocześnie wspomnieniami na temat badań twórczości poetki oraz zdradzając kulisy powstania o niej książki. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że  wiersze te podczas spotkania w książnicy prezentowano także w polskim tłumaczeniu. Na szczęście Pani Profesor zręcznie prowadziła słuchaczy przez meandry językowe i poetyckie amerykańskiej twórczyni.

Emily Dickinson to poetka oryginalna, tworząca w XIX wieku, na przełomie epok, co znalazło odbicie w jej twórczości, pełnej tajemniczości, niejednoznacznych obrazów i pojęć. Ta amerykańska poetka jest bardzo popularna w Polsce, bowiem tak jak wielu twórców naszego kręgu kulturowego posługuje się formą ludową, stwarzając niejako szansę czytelnikom, by współtworzyli te wiersze. A wszystko w przypadku rodowitej rzgowianki prof. A. Salskiej zaczęło się od obozu językowego podczas studiów, gdy dzięki jednemu z wykładowców zetknęła się z poezją Dickinson. Wywarła na rzgowiankę olbrzymi wpływ, sprawiając, że A. Salska poświęciła jej kilkadziesiąt lat badań. Ich podsumowaniem jest pomnikowa książka „Emily Dickinson. Wybór poezji” wydana w ubiegłym roku w prestiżowej serii Biblioteki Narodowej nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Jak się okazuje, Dickinson jest bardzo znana i ceniona nie tylko w Polsce, jej twórczość ukazuje się w postaci książkowej m.in. w Niemczech i Francji, ale popularna jest także, o dziwo, w dalekiej Japonii. U nas twórczością amerykańskiej poetki fascynują się już kolejne pokolenia Polaków, co najlepiej świadczy o sile jej przekazu.

R.Poradowski