Rzgowska gmina nie ma łatwo w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo panuje opinia, ze tutejszy samorząd śpi na pieniądzach i boryka się z problemami związanymi z ich wydawaniem. To błędny pogląd, ale trudno z nim walczyć. Tymczasem prawda jest taka, że i w tej gminie brakuje pieniędzy na wiele ważnych zadań, bo odrabianie wieloletnich zapóźnień jest kosztowne, co potwierdza zrealizowanie takich  inwestycji jak hala sportowa GOSTiR, GOK czy oczyszczalnia ścieków.

Mimo tych niekorzystnych okoliczności, rzgowski samorząd podejmuje wiele działań, by pozyskać środki z zewnątrz. W ubiegłym roku  pozyskano ich sporo, m.in. z UE otrzymano  prawie 700 tys. zł na funkcjonowanie żłobków, ponad pół miliona złotych przeznaczono na przewozy autobusowe, ponad 275 tys. zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, prawie 280 tys. zł na rozbudowę kanalizacji na ul. Nadrzecznej w Rzgowie, ponad 140 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi  na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Kalinie, ponad 50,3 tys. zł  ze środków WFOŚIGW na usunięcie i neutralizację azbestu, 45 tys. zł na dofinansowanie rozbudowy boiska przy ul. Żwirowej w Starowej Górze.

Znacznie mniejszymi kwotami dofinansowano wiele lokalnych imprez mających duże znacznie dla środowisk poszczególnych sołectw, np. Czyżeminek otrzymał 10 tys. zł dotacji na zadanie „Historia i tradycja Czyżeminka w pigułce”, a Gospodarz taką samą kwotę na imprezę integrującą mieszkańców. Bez tych z pozoru drobnych kwot  w wielu wsiach nie udałoby się zorganizować imprez integrujących lokalne społeczności.

R.Poradowski