W całej Polsce rozpoczęły się ćwiczenia Terytorialsów z administracją publiczną pod kryptonimem. „Przyjazna Energia – 22”. Do szkolenia Terytorialsi wykorzystują kontenerowe elektrownie polowe (KEP). Awaryjne zasilanie w energię elektryczną prowadzone jest przy współpracy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej z PGE S.A. To odpowiedź na nowe zadania nałożone na WOT, szczególnie ważne w czasach kryzysu energetycznego i działań wojennych za wschodnią granicą. Wspomniane szkolenie w województwie łódzkim odbędzie się 29 listopada br. na terenie Radomska.

Wspólne ćwiczenia epizodyczne żołnierzy WOT „Przyjazna Energia-22” z zakładami energetycznymi nie mają na celu zastępowania firm w ich zasadniczych zadaniach statutowych.  Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń.

Z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT gen. broni Wiesław Kukułą został szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska.

Jak nas informuje rzecznik prasowy 9. ŁBOT Małgorzata Glińska, kontenerowa elektrownia polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.

Fot: WOT

R.Poradowski