OSP w Tuszynie, Andrespolu  i Rzgowie należą do jednostek powiatu łódzkiego wschodniego, które odnotowują najwięcej interwencji, co związane jest głównie z dużą liczbą zdarzeń na drogach. W 2021 roku strażacy z Tuszyna interweniowali aż 236 razy, zaś ze Rzgowa -149 (rok wcześniej – 135). Ci ostatni pod względem liczby interwencji plasowali się na piątej pozycji w powiecie. Jeśli idzie o druhów ze rzgowskiej gminy, na dziewiątej pozycji znalazła się Stara Gadka (71 interwencji), na trzynastej – Starowa Góra (57, a rok wcześniej – 51).

W pierwszym kwartale br. Rzgów był na czwartej pozycji w powiecie z 52 interwencjami, Bronisin – na siódmej (27), Stara Gadka – na piętnastej (15), zaraz potem Grodzisko (12), Kalino (12), Prawda (12), Starowa Góra (10) i Romanów (11). Choć w tym roku nie było jeszcze poważnych anomalii pogodowych, strażakom ochotnikom nie brakowało pracy.

Aktywność interwencyjna strażaków ochotników  pokrywa się mniej więcej z rangą poszczególnych jednostek. Sześć (Rzgów, Kalino, Grodzisko, Bronisin Dworski i Stara Gadka)  z jedenastu w gminie znajduje się Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, co oznacza, że spoczywa na nich większa odpowiedzialność, one też najczęściej uczestniczą w różnorodnych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dlatego zarówno samorząd jak i sami druhowie tych jednostek kładą duży nacisk na lepsze wyposażenie w pojazdy i sprzęt oraz szkolenie.

Choć poszczególne jednostki walczą o coraz lepsze pojazdy i nowocześniejszy sprzęt, trzeba powiedzieć, że w rzgowskiej gminie pod tym względem jest bardzo dobrze, w porównaniu choćby z wieloma gminami w województwie. Pojazdy najważniejszych jednostek OSP na ogół nie ustępują jakością tym z PSP, dotyczy to także sprzętu i ubiorów. To efekt wieloletnich starań samorządowców gminy i klimatu dla, jaki stworzono tu dla druhów ochotników. Mieszkańcy po prostu doceniają ofiarność strażaków, którzy do akcji ratowniczo-gaśniczych niejednokrotnie wkraczają szybciej niż zawodowcy z PSP.

R.Poradowski