To dzieło witamy z zadowoleniem. Właśnie ukazał się drukiem pierwszy tom „Słownika biograficznego polskich strażaków” pod redakcją Mariana Zalewskiego, powstałego przy współpracy Rady Naukowej pod kierownictwem prof. dr. hab. Stanisława Tadeusza Olejnika, Patronat honorowy nad tym pomnikowym wydawnictwem objął  prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak. Choć na temat straży ogniowych i ich aktywistów znalazło się sporo informacji w licznych artykułach i książkach, nie było dotąd jednego zbiorczego dzieła. Wspomniana inicjatywa wydawnicza i pierwszy tom wypełniają wstępnie lukę.

Na 370 stronach  „Słownik” zawiera 154 biogramy przygotowane przez 50 autorów, którzy odpowiedzieli na apel W. Pawlaka dotyczący upamiętnienia ludzi zasłużonych dla strażactwa w Polsce. Czytelny układ prezentacji poszczególnych życiorysów, wzbogaconych zdjęciami portretowymi umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi postaciami – od zwykłych działaczy poczynając, a na wybitnych osobowościach kończąc. Autorzy poszczególnych biogramów podają również pomocne dla czytelnika informacje bibliograficzne.

W pierwszym tomie „Słownika” znalazło się wielu zasłużonych działaczy z naszego regionu, m.in.: Edward Boerner – pastor ewangelicko-augsburski ze Zduńskiej Woli, założyciel i wieloletni prezes OSP w tym mieście, Tadeusz Brzozowski – członek Zarządu Łódzkiej Strazy Ogniowej, Henryk Folusiak – długoletni komendant powiatowy i rejonowy Straży Pożarnej w Sieradzu, Alfred Wilhelm Grohman – łódzki przedsiębiorca, filantrop i zasłużony strażak, Jordan Władysław Kański – pedagog, działacz społeczny, współorganizator OSP w Piotrkowie i jej długoletni prezes, Antoni Kopka – strażak, pszczelarz, kolekcjoner i regionalista, założyciel jednostek OSP związany m.in. z Piotrkowem, Łęczycą i Kutnem, Ignacy Mąkowski – burmistrz Sieradza, prezes OSP w tym mieście, Aleksander Murzynowski – lekarz, kolekcjoner, prezes i naczelnik OSP w Sieradzu, Bolesław Wróblewski – kapłan m.in. w Warcie i Wolborzu, prezes OSP w Wolborzu, poseł na Sejm Ustawodawczy w 1919 roku, Napoleon Józef Wyssogota Zakrzewski – dziedzic Poddębic, założyciel Ochotniczej Straży Ogniowej w tym mieście. Mamy nadzieje, że w kolejnych tomach znajdą się postacie także z ziemi rzgowskiej, wszak nie brakowało i tu wybitnych społeczników, takich chociażby jak ks. Paweł Załuska.

R.Poradowski