Na odbywające się zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP także w rzgowskiej gminie cieniem rzuca się to, co kilka tygodni temu zaproponował rząd w projekcie ustawy o OSP. Bez konsultacji ze środowiskiem partyjno-rządowi „specjaliści” przedstawili dokument, który wywołał emocje środowiska. W tej sprawie wypowiedział się publicznie Zarząd Główny Związku OSP RP oraz jego prezes Waldemar Pawlak, popierając projekt wprowadzenia dodatków do emerytur zasłużonych działaczy OSP, ale odrzucając pozostałe propozycje. Strażacy społecznicy godzą się na zmiany, ale systemowe i wypracowane także z ich udziałem. 

Wspomniane dodatki do emerytur zgłaszane były przez środowisko OSP już wiele lat temu, ale rząd nie chciał ich wprowadzenia. Teraz nagle PiS przychyla się do wniosków środowiska, co dziwi strażaków. Czyżby chodziło o kolejne „kupowanie” licznej grupy społeczników w strażackich mundurach? Inne propozycje rządowego projektu mówią jasno: rząd nie traktuje poważnie ani etosu, ani tradycji, ani nawet 150-letniego dorobku OSP – chodzi mu o scentralizowanie straży i podporządkowanie ich rządzącym.

Jak twierdzi W. Pawlak, prace nad projektem wspomnianej ustawy prowadzone były tajnie, bez jakichkolwiek konsultacji ze środowiskiem. Pawlak na ten temat rozmawiał wcześniej z J. Kaczyńskim i proponował włączenie do prac strażaków. Tak się jednak nie stało. Teraz okazuje się, że wspomniany dokument nie tylko dzieli strażaków, ale i lekceważy ich społeczne zaangażowanie i tradycję. Nawet mundur strażacki, związany z etosem niesienia pomocy potrzebującym i istniejący od bardzo dawna, nagle zaczął przeszkadzać rządzącym…

Rozmawialiśmy na ten temat z niektórymi strażakami ze rzgowskiej gminy. Są zdezorientowani i oburzeni, czekają na rozwój wydarzeń. Rządzący pod wpływem krytyki zaczynają się wycofywać z wielu proponowanych rozwiązań, co powiększa bałagan i utrudnia dyskusję, Ludzie zastanawiają się: o co naprawdę chodzi w tej grze?

Zarząd Główny Związku negatywnie zaopiniował rozwiązania w zakresie ochrony ppoż., jednocześnie wskazał, że rozwiązania systemowe powinny być zawarte w ustawach o ochronie ppoż. oraz o ochronie ludności. oraz organizacji i zakresie działania OSP. W. Pawlak pyta: czy system ma być dobrowolny czy scentralizowany? Dotąd funkcjonowanie OSP opierało się na dobrowolności i porozumieniu, działaniach koordynowanych i na współpracy. Każda straż działa według własnej tradycji, ale bez przymusu i nadzoru. To dobrze funkcjonujący mechanizm, więc po co go psuć?

OSP w rzgowskiej gminie działają w różnorodny sposób , bo zależy to od wielu elementów, choćby takich jak wyposażenie w sprzęt czy wyszkolenie, ale wszystkie w chwili zagrożenia niosą ludziom pomoc. I tak jest od pokoleń. Teraz ktoś chce dzielić strażaków, odbierać im mundury, wskazywać kto jest lepszy, kto gorszy. A przecież działalność w OSP, w przeciwieństwie do PSP, opiera się na społecznikowskiej pasji, dobrowolności, bezinteresownym służeniu innym…

Na fotografii najnowszy nabytek OSP w Rzgowie 

R.Poradowski