Centrum Prawdy, czyli rejon skrzyżowania drogi z Guzewa  z drogą wiodącą przez wieś, dzięki mieszkańcom z członkami OSP i paniami z KGW na czele, a także radnemu i sołtysowi Janowi Spałce, stał się prawdziwą wizytówką tej miejscowości. W ostatnich latach stanął tu potężny głaz z napisem przypominającym pierwszą historyczną wzmiankę o Prawdzie. Ostatnio zaś rejon skrzyżowania wzbogacono kwietnymi klombami i ławeczkami. – Te ostatnie ustawiliśmy z myślą o turystach, których sporo przyjeżdża do naszej miejscowości, by mogli chwilę odpocząć, wykonać pamiątkowe zdjęcia. Zaglądają do nas rowerzyści nawet z Łodzi – mówi sołtys Jan Spałka.

Prawda i okoliczne wsie przyciągają też wczasowiczów. Dogodny dojazd drogą lub nową ścieżką asfaltową aż z Gospodarza  czy Rzgowa  to frajda dla amatorów relaksu w okolicznych lasach. Cisza, czyste powietrze i piękne lasy to atuty okolicy. Amatorzy wypoczynku wiedzą też o przepływającej w tym rejonie Dobrzynce, a także dzikiej zwierzynie. Sporo tu saren, ale i bobrów, znajdujących znakomite miejsca bytowania właśnie w rejonie Prawdy.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Prawda niemal całkowicie zmieniła swoje oblicze. Przyczyniła się do tego m.in. droga ekspresowa S-8 ze zlokalizowanym po jej obu stronach tzw. miejscem obsługi podróżnych (MOP). Niedługo ma tu ruszyć budowa stacji paliwowej i  baru dla podróżnych. W samej wsi zaś także w tym roku ma pojawić się nowy dywanik asfaltowy. Oby tylko nie był on zachętą dla piratów drogowych już teraz rozwijających nadmierną szybkość.

R.Poradowski