Ponad 6,3 miliona złotych pozyskał Rzgów z zewnątrz w ubiegłym roku. To spora kwota, jeśli się zważy, że był to rok trudny chociażby z powodu pandemii, a ponadto gmina musi spłacać długi wynikające z realizacji wielkich inwestycji we wcześniejszych latach. Warto podkreślić jeszcze i to, że pozyskiwanie środków zewnętrznych nie jest dziś łatwe, szczególnie w przypadku takiej gminy jak Rzgów, która uchodzi za wyjątkowo bogatą. A ponadto pozyskiwanie środków zewnętrznych wymaga wielkiej papierologii i żmudnej roboty urzędniczej, o czym wie najlepiej burmistrz Mateusz Kamiński i Marek Derski zajmujący się tymi sprawami na co dzień.

Wykaz zadań, na które pozyskano środki zewnętrzne obejmuje 15 pozycji, m.in. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 2,7 mln zł na rozbudowę i modernizację oczyszczalni, prawie 800 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęło na realizację II etapu przebudowy drogi w Grodzisku (gmina wcześniej rozpoczęła inwestycję za swoje środki, a dopiero później otrzymała „nagrodę”, ponadto z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała ponad 1,7 mln zł na budowę żłobka i przedszkola w Tadzinie (Kalinie) oraz 1 mln zł na rozbudowę kanalizacji w gminie.. To oczywiście najważniejsze zadania we wspomnianym wykazie.

Dobrym przykładem realizowania najważniejszych inwestycji jest wspomniana droga w Grodzisku. Wcześniej zrealizowano pierwszy fragment tej drogi i w 2020 roku samorząd postanowił dokończyć inwestycję. Początkowo zdecydowano się na sfinansowanie jej z własnych środków, ale później okazało się, że gmina może otrzymać niejako zwrot tych wydatków. To niezły zastrzyk dla budżetu i rekompensata za odwagę i gospodarność.

Na zdjęciu rozbudowa rzgowskiej oczyszczalni ścieków przed laty, dziś obiekt już pracuje…

R.Poradowski