Od 1 stycznia przyszłego roku mieszkańcy gminy Rzgów za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą płacić miesięcznie 36 zł od osoby. Podwyższona do 144 zł stawka dotyczyć będzie tych, którzy nie wypełnią obowiązku zbierania śmieci w sposób selektywny. Jak zapewniali pracownicy Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie podczas środowej sesji Rady Miejskiej, taka wysokość opłat wynika z rzeczywistych kosztów, jakie ponosi gmina. Są one, niestety, wysokie. Część radnych nie akceptowała podwyżki, co znalazło odbicie w głosowaniu nad uchwałą: poparło ją 7 radnych, 4 zaś było przeciw. Wynik głosowania przesądził o zatwierdzeniu uchwały i jej wejściu w życie od początku przyszłego roku.

Na pocieszenie jest druga uchwała dotycząca odpadów. Jeśli ktoś urządzi kompostownik i nie będzie oddawał do odbioru bioodpadów, będzie mógł skorzystać z 9-złotowej ulgi. To zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku, to dobre rozwiązanie, stosowane w coraz większej liczbie samorządów. Burmistrz Mateusz Kamiński jest zwolennikiem takiej ulgi, bowiem bioodpady stanowią dziś bardzo duży problem i stanowią znaczący element kosztotwórczy w przypadku odbioru odpadów. Dodajmy jeszcze, że wspomniane 9 zł obniżki od osoby wyliczono w gminie na podstawie ilości odpadów stanowiących bioodpady.

W przypadku tej drugiej uchwały „za” było 9 radnych, zaś 2 wstrzymało się od głosowania.

R.Poradowski