Urząd Miejski informuje, że gmina Rzgów przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. W związku z tym od 21.11.2022 r. gmina rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zakup węgla po cenie 2000 zł brutto za tonę (do tej ceny nie wlicza się kosztów transportu do gospodarstwa domowego).

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności asortymentu u podmiotów wprowadzających do obrotu. Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych prowadzona będzie przez gminę w ramach podpisanej umowy z innym podmiotem. Dane punktu sprzedaży, z którym gmina podpisze umowę i w którym będzie można odebrać zakupiony opał, podane zostaną po podpisaniu umowy z tym podmiotem. Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Jak wygląda procedura?

1.    Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w jednym ze sposobów: – pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, – punkt podawczy na parterze przy wejściu

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego)

2.    Poczekaj na kontakt telefoniczny lub e-mailowy z urzędnikiem

3.    Otrzymujesz informację o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

4.    W kolejnym kontakcie telefonicznym lub e-mailowym urzędnik przekaże informacje o sposobie dokonania wpłaty oraz o sposobie i terminie odbioru faktury.

5.    Po dokonaniu wpłaty i odbiorze faktury będzie można zgłosić się do punktu sprzedaży paliwa stałego – składu węglowego

6.    Umawiasz termin odbioru

Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. 

Dość długo trzeba było czekać na komunikat w sprawie składania wniosków, teraz mamy jednak trochę konkretów. W komunikacie nie ma mowy o miejscu odbioru węgla, ale wygląda na to, że opał z kopalni trafi do składu w samym Rzgowie.

R.Poradowski