Komin jest istotnym elementem budynku, który może być niezwykle groźny. Nieprawidłowo eksploatowane przewody kominowe grożą pożarem sadzy jak i  zatruciem tlenkiem węgla. Szczególnie niebezpieczne jest palenie wilgotnym drewnem, złej jakości węglem jak i materiałami, które nie mogą być spalane w piecach, np. tkaniny, panele, liście, śmieci.

Na nieczyszczone przewody kominowe wskazuje również fakt nadmiernego zadymienia, które widzimy podczas wieczornych spacerów, a czasem wprowadzają nas w błąd, że ktoś spala śmieci.

Aby dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo należy regularnie wykonywać czyszczenie komina. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. Dodatkowo kominy spalinowe muszą być czyszczone przynajmniej 4 razy do roku.

Zaniechanie tego obowiązku oraz brak prawidłowej konserwacji komina może grozić mandatem w kwocie nawet 500 zł! W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Pamiętaj, że niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych jest głównym źródłem pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Dla własnego bezpieczeństwa regularnie zlecaj przeprowadzenie kontroli i czyszczenie przewodów kominowych jak i zainstaluj w domu czujki dymu i tlenku węgla.

I.Krauze