W powiecie łódzkim wschodnim znajduje się sporo dużych obiektów mostowych i przepustów. Na szczęście te największe są nowe i na razie nie stwierdzono konieczności ich naprawy, ale nie oznacza to, że możemy spać spokojnie. Na jednym z nowych węzłów autostrady A-1 w rejonie Łodzi niedawno stwierdzono niebezpieczne pęknięcia i trzeba było zamknąć na nim ruch.

Kilka tygodni temu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli dotyczących stanu obiektów mostowych i przepustów w woj. łódzkim. Tych pierwszych jest 1290, drugich zaś – 1102. Obraz, jaki wyłania się z tych kontroli, jest zatrważający. Nie dość że stan wielu mostów, głównie podległych starostom, jest zły, a nawet w jednym przypadku w stanie przedawaryjnym, to inspektorzy NIK stwierdzili, że często przeglądy tych obiektów wykonywane są przez osoby bez uprawnień, a to oznacza, że do ich wiedzy i kompetencji można mieć zastrzeżenia. Kontrolerzy stwierdzili, że stan mostów jest niedobry, choć na papierze wygląda to znacznie lepiej.

Mosty i przepusty decydują w dużym stopniu o naszym bezpieczeństwie, dlatego tak ważne jest ich bieżące kontrolowanie. Jeśli dojdzie do zaniedbań, a takie wskazuje NIK, możemy być świadkami tragedii. Dlatego NIK złożyła 11 zawiadomień do organów ścigania i nadzoru budowlanego. Zastrzeżenia NIK dotyczą wielu zarządców, w tym drugiego największego po łódzkim Oddziale GDDKiA – Zarządu Dróg Wojewódzkich, któremu podlegają 154 mosty i 318 przepustów.

Inspektorzy NIK pozytywnie ocenili wspomniany łódzki Oddział GDDKiA, któremu podlegają aż 853 mosty i ponad 660 przepustów. Można się domyślać, że tak dobra ocena wynika m.in. z tego, że przez województwo przebiega wiele nowych drogowych arterii komunikacyjnych (m.in. Autostrada A-1, droga ekspresowa S-8) i obiekty mostowe oraz przepusty są po prostu w bardzo dobrym stanie. Jeśli zaś idzie o tego typu obiekty podległe starostom, są one często w złym stanie, bowiem powiaty nie mają pieniędzy na kosztowne remonty i modernizacje.

Na zdjęciu wiadukt przy ul. Rudzkiej w Rzgowie aktualnie remontowany

R.Poradowski