Takiego obrotu sprawy nie spodziewali się mieszkańcy sołectwa Guzew – Babichy. Tegoroczny fundusz sołecki planowali przeznaczyć na urządzenie placu zabaw dla dzieci w sąsiedztwie zrekultywowanego stawu, ale pieniędzy było niewiele, więc swój żal upublicznili podczas wrześniowych gminnych dożynek w Romanowie. Zareagował na to obecny na święcie plonów minister Waldemar Buda, obiecując aż 100 tys. zł. Jak informowali magistraccy urzędnicy, a także radna powiatowa Edyta Waprzko, podczas zebrania wiejskiego poświęconego funduszowi sołeckiemu na przyszły rok sołectwa Guzew – Babichy, podjęto już działania umożliwiające wykorzystanie tych 100 tys. zł. Pieniądze wpłyną na konto OSP.

Choć wspomniane zebranie wiejskie miało decydować głównie o przyszłorocznym funduszu sołeckim, z konieczności mieszkańcy zajęli się rozdysponowaniem pieniędzy, które pierwotnie miały być przeznaczone na plac zabaw. Pozorny nadmiar środków nie okazał się wielkim problemem dla sołtysa Henryka Zaborowskiego i rady sołeckiej, bo potrzeb w sołectwie nie brakuje – ostatecznie postanowiono przeznaczyć fundusz sołecki m.in. na tzw. gotowość OSP, zakup mundurów dla członków MDP, a także zakup zmywarki dla KGW.

Już niedługo plac zabaw przy stawie zostanie powiększony dzięki zasypaniu rowu odprowadzającego wodę (zastąpi go rura). Zaniedbany niegdyś rejon stawu staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem wypoczynku mieszkańców Guzewa.

47 tys. zł z przyszłorocznego funduszu mieszkańcy postanowili przeznaczyć m.in. na zorganizowanie pikniku, zakup kamer służących poprawie bezpieczeństwa i wsparcie KGW.

R.Poradowski