Ta łacińska maksyma (Non Vivera, Sed Valere Vita) przyświeca personelowi Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie. Placówka od lat systematycznie rozwija się powiększając zakres usług i wykorzystując coraz nowocześniejszą aparaturę diagnostyczną. Można tu skorzystać z pomocy lekarza POZ, poradni specjalistycznych, gabinetów zabiegowych, gabinetów medycyny szkolnej i innych komórek organizacyjnych niezbędnych do dobrego funkcjonowania Przychodni.

W ubiegłym roku do Poradni POZ należało ponad 5,6 tys. pacjentów, w tym 1130 dzieci, ponadto przybyło 313 nowych pacjentów. Konsultacji i porad udzielono wiele tysięcy. Wykonano ponad 899 szczepień, z czego prawie 740 to szczepienia profilaktyczne u dzieci. Warto zapamiętać te liczby choćby w kontekście pandemii i szczepień antycovidowych.

Wspomnieliśmy o tym, że placówka posiada już sporo nowoczesnego sprzętu, a mogłaby go mieć jeszcze więcej, gdyby na przeszkodzie nie stawały warunki lokalowe. Obiekt wybudowano kilkadziesiąt lat temu, gdy nie było ani takiego sprzętu, ani nie funkcjonowało tyle gabinetów co dziś. Tylko w ubiegłym roku dokonano zakupów urządzeń różnego typu za prawie 219 tys. zł. Dyrektor GPZ Jarosław Nettik podkreśla, iż zakupy zostały pokryte w całości ze środków własnych Przychodni. Wśród nabytków znalazł się m.in. nowoczesny aparat USG.

Dodajmy na zakończenie, że w okresie pandemii GPZ funkcjonuje nieprzerwanie, choć w reżimie sanitarnym. Tylko w ubiegłym roku udzielono ponad 360 porad i konsultacji związanych z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Od dłuższego czasu odbywa się szczepienie antycovidowe mieszkańców gminy.

R.Poradowski