Nie wszyscy wiedzą, że w szeregach zaborczych armii walczyli Polacy. Wcielano ich przymusowo (niekiedy nawet na 20-25 lat), musieli zakładać obce mundury i bić się za cara czy króla pruskiego. Polegli spoczywają na cmentarzach rosyjskich czy niemieckich.

Pojawił się bardzo dobry pomysł, by poinformować zwiedzających cmentarz wojenny w Starej Gadce, iż wśród poległych żołnierzy walczących zarówno w armii rosyjskiej jak i niemieckiej, znajdowali się Polacy. Zaborczy zmusili naszych rodaków, by wstąpili do ich armii i przelewali krew nie za  nasza sprawę.

Na wspomnianej nekropolii spoczywa 2 tys. żołnierzy poległych podczas krwawych walk w listopadzie 1914 roku. Znaczna ich część czuła się Polakami, mówiła po polsku i pochodziła z ówczesnych terenów będących pod zaborami. To byli z krwi i kości rodacy, choć przyodziani w obce mundury. Dlatego właśnie Polacy oddają hołd rodakom spoczywającym w ziemi w Starej Gadce.

– Nie wiemy jeszcze, jak uczcić Polaków spoczywających na cmentarzu w Starej Gadce – mówi Włodzimierz Kaczmarek ze rzgowskiego Urzędu Miejskiego. – Być może zrobimy to przy pomocy kamiennej tablicy umieszczonej przy wejściu na cmentarz, a może ustawimy kamienny obelisk ze stosownymi napisami.

Na zdjęciach pocztówkowych: tak wyglądała wojenna nekropolia wkrótce po jej urządzeniu

R.Poradowski