W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 7 czerwca br. projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, w dniu 8 czerwca br. rozpocznie się proces konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu. Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami dywersyfikacji gospodarczej.

Termin składania uwag do dokumentu: od 8 do 21 czerwca 2021 r. do godziny 16.00.

Forma składania: uwagi można składać zgodnie ze wzorem formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transformacja@lodzkie.pl bądź pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

Dane kontaktowe: w razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Departamentem Polityki Regionalnej:

  • Marta Skorupa, Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
  • Ilona Piątek tel. 42 663 31 10

e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Źródło: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konsultacje-spo%C5%82eczne/item/11043-konsultacje-projektu-terytorialnego-planu-sprawiedliwej-transformacji-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

fot. Adam Staśkiewicz