W ostatnich latach Starowa Góra, druga pod względem liczby mieszkańców miejscowości gminy Rzgów, doczekała się obiektów sportowo rekreacyjnych. Dwa place zabaw wykorzystywane są głównie przez dzieci, ale z obiektu przy ul. Centralnej korzysta chętnie zarówno młodzież jak i starsi mieszkańcy. Chyba najbardziej docenianym obiektem jest jednak boisko przy ul. Żwirowej, oblegane przez sportowców do późnego wieczora. Dyrektor GOSTiR Radosław Bubas zapowiada, że jeszcze w tym roku przybędzie zaplecze szatniowo-sanitarne, uporządkowane zostaną też skarpy. Docelowo pod potrzeby sportu i rekreacji zagospodarowany zostanie także teren znajdujący się między ulicą i boiskiem.

Mało kto już pamięta, że jeszcze kilka lat temu w miejscu dzisiejszego boiska przy Żwirowej znajdowało się składowisko gruzu , Sporym wysiłkiem (także finansowym) gmina odmieniła ten teren. Podobnie jest z placem zabaw przy ul. Centralnej, na którym odbywają się od lat tradycyjne imprezy m.in. z okazji Dnia Dziecka czy inauguracji lata. Tu przed laty znajdowała się baza Kółka Rolniczego, stanowiąca raczej wątpliwej jakości ozdobę głównej ulicy tej miejscowości. Dzięki zaangażowaniu miejscowych społeczników z radnym Stanisławem Zaborowskim i rady sołeckiej z sołtys Anną Wielgosz obiekt ten z roku na rok pięknieje i przyciąga amatorów wypoczynku.

Starowa Góra z ciasnymi uliczkami i gęstą już zabudową nie dysponuje parkiem z akwenem, choć tuż za jej granicami znajduje się kompleks leśny wchodzący w skład Rudy. Za to w sąsiedztwie wspomnianego placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Centralnej powstał spory teren zielony ze stawem, w pobliżu firmy „Grot”. Można tu oglądać m.in. pasące się konie.

R.Poradowski