Problem narasta z roku na rok – przybywa pojazdów i kierowcy mają coraz więcej problemów z parkowaniem pojazdów w centrum Rzgowa. Problem dostrzegają także radni, o czym świadczy m.in. marcowa interpelacja w tej sprawie przewodniczącego Rady Miejskiej Rzgowa – Radosława Pełki i odpowiedź udzielona przez burmistrza dra Mateusza Kamińskiego.

W samym centrum miasta wydzielono sporo miejsc parkingowych, ale okazuje się, że wciąż jest ich zbyt mało. W celu odciążenia parkingu przy Urzędzie Miejskim, przeznaczonego głównie dla interesantów, przy ul. Grodziskiej powstało miejsce do parkowania pojazdów należących do urzędników. Jednak nie rozwiązało to radykalnie problemu. Czy ustanowienie np. 30-minutowej strefy parkowania rozwiązałoby problem? Burmistrz wyjaśnia, że raczej nie, byłoby to „absolutnie nieadekwatne do potrzeb klientów zlokalizowanych tu punktów biznesowych, w szczególności usługowych i instytucjonalnych”. Według burmistrza także wprowadzenia „zakazu parkowania dla pracowników sklepów, banków punktów gastronomicznych i usługowych czy też urzędu, wydaje się być rozwiązaniem dyskryminującym wspomniane osoby. Nasi mieszkańcy mają tymczasem prawo jednakowo korzystać z udogodnień organizacyjnych, w tym parkingowych, oferowanych przez gminę. Wszyscy płacą podatki na takich samych zasadach i powinni mieć takie same uprawnienia”.

M. Kamiński zwraca też uwagę na to, że egzekwowanie opłat, a także ewentualnych kar od kierowców wymagałoby wielu decyzji i zmian, m.in. podjęcia uchwał przez radnych, wymiany znaków drogowych, wdrożenia systemu parkingowego (parkomaty, parkingowi).

Czy zmiany zaproponowane w interpelacji przez przez R. Pełkę są niemożliwe do wprowadzenia? Zdaniem burmistrza można je wprowadzić, ale po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i głębokiej analizie skali problemu.

Na zdjęciu: Niedawno zmodernizowany i powiększony parking przy GPZ w Rzgowie.

R.Poradowski