Nie mamy zamku, nie zamierzamy rewaloryzować starówki, jak to jest w przypadku wielu miasteczek na Warmii i Mazurach, ale jesteśmy trochę inni i bardzo dobrze czujemy się w tym stowarzyszeniu – tak zaczął swoje wystąpienie burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński podczas spotkania za Zarządem i członkami Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, w piątek, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rzgowskiego samorządu, m.in. zastępczyni burmistrza Małgorzata Rózga, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Radosław Pełka, radni Rady Miejskiej: Rafał Kluczyński, Kordian Skalski i Stanisław Zaborowski, a także przedstawiciele Politechniki Łódzkiej i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Rzgów należy do sieci miast Cittaslow od 2017 roku O genezie tej przynależności i dorobku gminy w zakresie popularyzowania idei miasta „dobrego życia” mówił burmistrz M. Kamiński. Goście wypowiadali się m.in. na temat korzyści wynikających z przynależności do sieci, a także jej przyszłości.

Właśnie wspomnianej przyszłości sieci poświęcono sporo uwagi. Zarówno radny Rafał Kluczyński jak i dr Elżbieta Strzelecka z Politechniki Łódzkiej, a także burmistrzowie z Warmii i Mazur z prezesem Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow Jackiem Kostką (burmistrzem Godowa Iławeckiego) na czele opowiadali się za utrzymaniem dotychczasowego charakteru stowarzyszenia małych ośrodków, bez rozszerzania o duże miasta.

Podczas pobytu w Rzgowie ustalono program działania stowarzyszenia na najbliższy okres, m.in. obchodów 15-lecia PKSM Cittaslow, podjęto też wiele decyzji organizacyjnych. Goście odwiedzili również kilka placówek rzgowskich, zapoznając się z ich dorobkiem, m.in. Gminny Ośrodek Kultury, duże wrażenie wywarł na nich park rozrywki „Mandoria”.

R.Poradowski